POWRÓT DO CEMI.CBA.PL 
Stosunek do zwierząt jest miarą cywilizacji, społecznej wrażliwości i poziomu standardów moralnych.